Aktualności

7- go maja, w naszej szkole odbył się warsztat zorganizowany i przeprowadzony przez szkolnego logopedę szkoły podstawowej – „Mamo, tato, pogadajmy i pograjmy!”. W warsztacie brali udział uczniowie szkoły podstawowej wraz z rodzicami. Ideą spotkania było wzmacnianie naprzemienności i sprawstwa w komunikacji uczniów ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi oraz nabycie świadomości rodziców, że wyznacznikami modelowej sytuacji komunikacyjnej jest naprzemienność oraz sprawstwo, a gry dydaktyczne – ich wybór a następnie możliwość decydowania o wariancie gry - pozwala na maksymalne włączenie dziecka z niepełnosprawnością w działania naprzemienne i doskonalenie tego sposobu funkcjonowania w relacji z partnerem komunikacyjnym. Podczas warsztatu dzieci wraz ze swoimi rodzicami intensywnie ćwiczyły kluczowe umiejętności użytkownika AAC: wykorzystanie gestu, odrywanie znaku, przyklejanie znaku na pasek zdania, dotykanie każdego symbolu w celu nadania albo odczytania komunikatu, wybieranie symbolu z tablicy komunikacyjnej. Spotkanie pozwoliło na doświadczanie zabawy w modelu naprzemiennym, wpływu na przebieg gry. Wskazówki logopedy pozwoliły rodzicom na rozwijanie koncentracji uwagi dziecka na sytuacji komunikacyjnej, naukę budowania wypowiedzi kilkuelementowej adekwatnej do przebiegu gry. Intensywne ćwiczenia wzmocniły naprzemienność i sprawstwo dzieci, a rodzicom pozwoliły na zwiększenie kompetencji w roli partnera komunikacyjnego.

 

  

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl