Aktualności

W przyszłym roku szkolnym planowane jest utworzenie czterech klas pierwszych. Dwie z nich powstaną z naboru wewnętrznego (absolwenci Szkoły Podstawowej nr 243).
Jednocześnie, w związku z przekształceniem Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 5, poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji szkoły przy ul. Rzymowskiego 36, nabór do kolejnych 2 klas pierwszych będziemy prowadzić z docelową lokalizacją pod ww. adresem. Przeniesienie oddziałów nastąpi po dokonaniu adaptacji obiektu. Planowany termin uruchomienia zajęć w budynku przy ul. Rzymowskiego 36 – to II semestr roku szkolnego 2022/2023.
Osoby zainteresowane naborem, prosimy o składanie kompletu dokumentów do sekretariatu szkoły (pokój 3). W zależności od sytuacji pandemicznej, na przełomie lutego i marca planowane jest spotkanie informacyjne dla rodziców i kandydatów do szkoły. Dokładne informacje umieszczone będą na stronie internetowej szkoły.

© 2022 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl