Aktualności

Szanowni Rodzice/pełnoletni Uczniowie,
dyrektor szkoły informuje, że w dniach od 10.01.2022 r. do 25.01.2022 r. odbywają się spotkania zespołow nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. Podczas spotkania nauczyciele omówią stopień realizacji celów zawartych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, sformułują  wnioski do realizacji w II półroczu roku szkolnego 2021/2022..

Rodzice ucznia albo pełnoletni uczniowie mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu. W sprawie ustalenia szczegółów spotkania, zainteresowanych rodziców/pełnoletnich uczniów prosimy o indywidualny kontakt z wychowawcą klasy.

 

© 2022 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl