Aktualności

W roku szkolnym 2020/2021 powstał projekt WIE: "Poznajemy religie świata", którego celem było zapoznanie uczniów z największymi religiami, przybliżenie kultury, obrzędów i tradycji obowiązujących w innych wyznaniach, przedstawienie podobieństw oraz różnic a także tradycyjnych potraw spożywanych podczas świąt i uroczystości związanych z daną religią. Poprzez znajomość innych religii oraz kultur uczniowie nie tylko poszerzają swoją wiedzę, ale też uczą się szacunku i tolerancji do drugiego człowieka wyznającego inną religię.
Projekt składał się z pięciu spotkań, podczas których uczniowie zapoznali się z religią Chrześcijańską, Buddyzmem. Hinduizmem, Islamem i Judaizmem. Zostały przygotowane prezentacje na temat każdej
z religii. Prezentowane były tradycyjne stroje, muzyka.
Ze względu na pandemię spotkania odbywały się jednocześnie dla uczniów zgromadzonych w małych grupach w auli oraz pozostających w klasach i łączących się online poprzez platformę Teams.
Każdorazowo, po prezentacjach odbywał się konkurs wiedzy a następnie uczniowie mieli możliwość skosztowania tradycyjnych potraw związanych z poznaną religią. Potrawy były przygotowane przez uczniów wraz z nauczycielami. Wykonane zostały również prace plastyczne przedstawiające symbole poszczególnych religii prezentowane na wystawie zorganizowanej na terenie szkoły.
Uczniowie zwiedzali Muzeum, odwiedzali Świątynie, miejsca kultu oraz miejsca pochówku prezentowanych religii.
Ostatnią prezentowaną religią był Judaizm, podczas spotkania uczniowie poza najważniejszymi informacjami mogli obejrzeć tradycyjne stroje żydowskie, skosztować macy, jaką spożywają Żydzi podczas święta Paschy. Uwieńczeniem spotkania był występ Zespołu tanecznego Etno-Folk, który zaprezentował taniec żydowski do pieśni ludowej i tradycyjnej "Hava Nagila" oraz "Szalom Alejchem", a także występ solowy ucznia  nazej szkoły do piosenki "Gdybym był bogaczem" z musicalu "Skrzypek na dachu".

Na zakończenie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące Projekt, podczas którego Pani Dyrektor wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy i upominki.

 

 

© 2023 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl