Aktualności

W ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 po raz czwarty realizowany jest Projekt „Ogród cztery pory roku – korczakowskie inspiracje”, którego koordynatorem jest p. E. Pędzich. W ramach projektu, odbył się Plenerowy Konkurs Plastyczny „Lato w ogrodzie szkolnym” z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Celem konkursu było odzwierciedlenie w pracy plastycznej związanych z aktualną porą roku zmian zachodzących w przyrodzie, rozwijanie wyobraźni twórczej, uwrażliwianie na piękno przyrody, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz wdrażanie do podejmowania pracy zespołowej. Konkurs odbył się w naturalnym środowisku przyrodniczym jakim jest ogród szkolny, gdzie uczniowie malowali farbami na sztalugach.
Na korytarzach szkolnych zaprezentowana została wystawa prac uczniów, którzy pod opieką nauczycieli wykonali prace zarówno indywidualnie jak i zbiorowo. Prace uczniów charakteryzuje oryginalność wykonania i bogata kolorystyka.
Organizatorzy i opiekunowie konkursu: p. E. Pędzich, p. K. Kasprzak, p. H. Danielak, p. M. Banaszek , p. K. Sobiecka, p. M. Fuks, p. M. Madejczyk, p. M. Zatorska, Fuks, p. M. Fonderska, p. M. Duchnowski.

 

 

© 2022 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl