Aktualności

Szanowni Państwo - Rozdice,
w ramach zawartego Porozumienia o Współpracy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Corten Medic z siedzibą przy ul. Xawerego Dunikowskiego 10 w Warszawie, Podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązuje się sprawować opiekę stomatologiczną nad uczniami ZSS nr 85.
Rodzie/opiekunowie prawni, którzy deklarują chęć objęcia swojego dziecka opieką stomatologiczną mogą umawiać wizyty pod nr tel. 22 270 30 50 w gabinecie dentystycznym Corten Medic zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 24.
Tuż przed wizytą rodzice/opiekunowie prawni wypełniają dokumenty:
- wywiad lekarski
- ankietę epidemiologiczną
- oświadczenie, iż są świadomi, że korzystają ze świadczenia stomatologicznego w okresie pandemii.

© 2022 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl