Aktualności

Szanowni Państwo,

informujemy, że do  dnia dzisiejszego,  tj. 27.10.2020 mamy zgłoszonych łącznie 5 przypadków zachorowania na COVID-19 wśród naszych pracowników. Wszyscy pracownicy i rodzice uczniów z tzw. bliskiego kontaktu z osobami chorymi zostali indywidualnie powiadomieni. Każdorazowo zgłaszane są również sprawy do Sanepidu, na które nie otrzymujemy odpowiedzi.

W związku z powyższym oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podejmujemy decyzję i zawieszamy pracę w szkole przysposabiającej do w trybie stacjonarnym w okresie od 26 października 2010r. do 8 listopada 2020 r. oraz informujemy o przejściu w tryb pracy zdalnej na zasadach i w sposób ustalony z wychowawcą klasy.

Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 85

Zajęcia w szkole podstawowej w tym okresie odbywają się w trybie stacjonarnym do czasu zajścia istotnych wydarzeń lub wprowadzenia kolejnych odgórnych obostrzeń, które będą powodem zmiany decyzji.

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl