AAF

Od kilkunastu lat Szkoła współpracuje z  Fundacją Pociechom, dzięki czemu uczniowie mogą nieodpłatnie korzystać z zajęć hipoterapii. Zajęcia  prowadzone są przez doświadczonych specjalistów. Fundacja Pociechom posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz konie specjalnie przystosowane do hipoterapii.
Ilość klas i uczniów  biorących udział w hipoterapii ustalana jest każdego roku. 
Hipoterapia to forma terapii i rehabilitacji ruchowej, w której dzięki elementom jazdy konnej przywraca się człowiekowi sprawność fizyczną i psychiczną.Obecnie wykorzystuje się ją między innymi w terapii dziecięcego porażenia mózgowego, przy rehabilitacji osób po amputacjach, u niewidomych, w rehabilitacji osób z problemami psychoruchowymi, spastycznością, niewydolnością mięśnia sercowego, ritp. Od pewnego czasu hipoterapię stosuje się również w leczeniu osób z problemami rozwojowymi. Terapeuci i rodzice zaobserwowali jej skuteczność u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualna czy z zaburzeniacmi zachowania. Hipoterapia przyczynia się do podniesienia sprawności i lepszego funkcjonowania osób  w życiu codziennym, zarówno tych niepełnosprawnych ruchowo jak i intelektualnie. Zajęcia hipoterapii przyczyniają się do uspokojenia i wyciszenia , regulują napięcie mięśniowe, skutkując rozluźnieniem fizycznym i w efekcie tego możliwością wykonania różnorodnych ćwiczeń fizycznych, w tym także bardzo złożonych i unikalnych w całym procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.Dzięki hipoterapii możliwe jest doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu. A kontakt z koniem stymuluje i normalizuje czucie powierzchniowe, zwiększa poczucie własnej wartości, zmniejsza zaburzenia emocjonalne oraz rozwija pozytywne kontakty społeczne (koń staje się przyjacielem).

 

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl