AAF

Zajęcia z rehabilitacji oraz korekcji wad postawy prowadzone są w ramach zajęć rewalidacyjnych. Udział ucznia w tych zajęciach  wynika z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
Podstawą rehabilitacji jest ruch, poprzez oddziaływanie na cały organizm człowieka wspomaga rozwój psychomotoryczny w każdym wieku. Zabezpiecza przed wystąpieniem nieprawidłowych wzroców postawy ciała i ruchu, umożliwia uzyskanie poprawy funkcji motorycznych, przeciwdziała zmianom w układzie kostno-stawowym oraz zapobiega powikłaniom krążeniowo – oddechowym. Ważne jest kompleksowe działanie obejmujące zarówno ćwiczenia całego ciała – ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia kondycyjne, wytrzymałościowe, oddechowe oraz ćwiczenia ukierunkowane na daną wadę, schorzenie, dysfunkcję, niepełnosprawność. Nasi terapeuci są dyplomowanymi fizjoterapeutami oraz instruktorami korektywy i kompensacji wad postawy, posiadają wiele kursów, szkoleń, które wpływają na jakość pracy z uczniem. Wcodziennej pracy z uczniem dostosowują metody  do potzrb każdego ucznia. Wykorzystują różnorodne techniki i metody, min.: NDT – Bobath, PNF, Petö, Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp, Terapia ręki, MTG masaż tkanek głębokich, Taping, Zdrowy kręgosłup.

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl