AAF

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku.” - Rota przysięgi zawodników Olimpiad Specjalnych

Sport stanowi ważną część procesu dydaktyczno-wychowawczego w którym uczestniczą nasi uczniowie. Często jest utożsamiany z zajęciami wychowania fizycznego, tym niemniej nie jest to to samo. O ile zajęcia wychowania fizycznego są obowiązkowe dla wszystkich uczniów i mają na celu przygotować dzieci i młodzież do całożyciowej aktywności fizycznej czyli w czasie wolnym oraz po zakończeniu edukacji w szkole, o tyle sport jest przeznaczony dla uczniów - zawodników wyłonionych w drodze selekcji, którzy uczestniczą w treningach a następnie zawodach rywalizując z innymi zawodnikami (indywidualnie lub zespołowo), aby osiągnąć jak najlepszy wynik. Pokonywanie trudów treningu, rywalizacja w duchu fair-play, chęć osiągnięcia jak najlepszego wyniku, „bycia coraz lepszym”, możliwość wyjazdów na zawody powodują, że nasi uczniowie poprzez aktywność sportową rozwijają się nie tylko fizycznie i motorycznie ale również poznawczo i społecznie.
Dzięki stosowaniu narzędzia w postaci „Analizy aktywności opartej na zdolnościach”, jesteśmy w stanie włączyć w aktywność sportową uczniów już od 1 klasy szkoły podstawowej oraz uczniów o zróżnicowanym poziomie funkcjonowania (np. uczniowie z autyzmem ze szkoły podstawowej i przysposabiającej do pracy startują w zawodach Olimpiad Specjalnych w dyscyplinach: pływanie, wrotkarstwo, kolarstwo).

Sport w ZSS nr 85 obejmuje:

1. Zawody:

 • zawody Olimpiad Specjalnych
 • zawody międzyszkolne
 • zawody szkolne
 • imprezy integracyjne

2. Sekcje:

 • Sekcje Olimpiad Specjalnych – lekkoatletyka, badminton, piłka nożna
 • Sekcje SKS – piłka koszykowa, tenis stołowy, boccia, bowling, pływanie

3. Współorganizację zawodów z Mazowieckim Oddziałem Regionalnym Olimpiad Specjalnych:

 • Mazowiecki Mityng Pływacki
 • Mazowiecki Mityng Kolarski

Wspólne połączenie

 • efektów treningów w sekcjach Olimpiad Specjalnych oraz sekcjach SKS
 • efektów nauczania umiejętności ruchowych oraz kształtowania zdolności motorycznych podczas zajęć wychowania fizycznego
 • efektów kształtowania zdolności motorycznych podczas innych zajęć (m.in. rehabilitacji, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej, psychomotoryki)
 • efektów nauczania umiejętności ruchowych, które uczniowie nabyli dzięki zaangażowaniu rodziców w czasie wolnym

powoduje, że nasi uczniowie startują w zawodach Olimpiad Specjalnych, międzyszkolnych oraz szkolnych w następujących dyscyplinach: badminton, tenis stołowy, boccia, piłka koszykowa, piłka nożna, wrotkarstwo, lekkoatletyka, pływanie, kolarstwo, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe oraz w Programie Treningu Aktywności Motorycznej – MATP. Zdobywają medale, dyplomy, puchary, czasem przegrywają….. ale najważniejsze, że wszyscy są „dzielni w swym wysiłku” i się nie poddają !!! Bycie ich trenerami to dla nas wyzwanie - metodyczne, programowe, organizacyjne - ale przede wszystkim zaszczyt i przyjemność !

 

 

 

 

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl