AAF

Zajęcia na pływalni są uzupełnieniem innych rodzajów zajęć ruchowych. Uczestniczą w nich uczniowie już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Program dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczniów (np. doskonalenie samoobsługi na pływalni, przyzwyczajenie do środowiska wodnego, gry i zabawy w wodzie, nauka doskonalenie podstawowych sposobów poruszania się w wodzie (chód, przemieszczanie się przy pomocy sprzętu wypornościowego), nauka i doskonalenie pływania. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz fizjoterapeutów (instruktorów pływania, terapeutów pracujących metodą Halliwick, ratowników WOPR).
W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 w zajęciach na pływalni uczestniczyło ok. 90 uczniów ZSS nr 85 w Warszawie, w tym z klas 1-6 szkoły podstawowej 100% uczniów mających zgody lekarskie na udział w/w zajęciach.

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl