O nas

MISJA

Zespół Szkół Specjalnych nr 85 przy ulicy Elektoralnej 12/14 w Warszawie, to pierwsza w Polsce, istniejąca od 1963 roku - SZKOŁA ŻYCIA, działająca na rzecz dzieci i młodzieży o obniżonej sprawności intelektualnej i specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Misją naszej Szkoły jest przygotowanie uczniów do podstawowego funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, pewności siebie i sukcesu.

Wieloletnie doświadczenie pozwala wysoko wykwalifikowanej kadrze dostosować metody i formy współpracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz sukcesywnie, krok po kroku wdrażać i realizować wyznaczone cele edukacyjne na całym etapie rozwoju dziecka podczas jego pobytu w placówce.

Stwarzając podopiecznym odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez stresu i porażek!

HISTORIA SZKOŁY

  • 1 września 1963 r. - z inicjatywy Ewy i Romana Garlickich oraz innych rodziców zrzeszonych w Kole Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski TPD, powstaje pierwsza SZKOŁA ŻYCIA w Warszawie i rozpoczyna działalność jako Szkoła Podstawowa Specjalna nr 243 w budynku przy ulicy Czerniakowskiej 47. Obejmuje 2 klasy po 12 uczniów.
  • 1969 r. - Szkoła Podstawowa Specjalna  nr 243 zostaje przeniesiona do budynku przy ulicy Tamka 35. Do dyspozycji dzieci przygotowano 6 klas lekcyjnych, 4 pracownie do zajęć praktycznych, salę do zajęć ruchowych, pracownię logopedyczna, a także gabinet psychologa i gabinet lekarski.
  • 1975 r. - szkoła zostaje przeniesiona do zabytkowego budynku przy ulicy Elektoralnej 12/14 i jednocześnie przekształcenie w Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 243, Szkoła Specjalna nr 213 dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz Przedszkole Specjalne nr 208.
  • 1981 r. - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zostaje rozwiązany. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 243 uzyskuje statut samodzielnej placówki i swoja opieką obejmuje uczniów głębiej upośledzonych umysłowo, autystycznych i głuchoniemych z upośledzeniem umysłowym.
    Od 1981 roku szkoła staje się szkołą ćwiczeń dla studentów pedagogiki specjalnej.
  • 1996 r. - Dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 243 zostaje mgr Kazimierz Banaszek.
  • 1997 r. - Kurator Oświaty zakłada Szkołę Przysposabiającą do Pracy Zawodowej Nr 5 i tworzy ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 243 oraz ww. szkoły - Zespół Szkół Specjalnych nr 5, funkcjonujący pod tą nazwą do 2004 roku.
  • od 2004 r. - szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół Specjalnych nr 85.
  • 2008 r. - Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 zostaje mgr Agnieszka Tymińska.


ZSS nr 85, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa [zobacz mapkę]
tel. (0-22) 620-65-35, tel./faks (0-22) 620-57-72, e-mail: zssnr85@wp.pl