Pod takim hasłem odbyło się instruktażowe spotkanie w naszej szkole. Uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiedzą już, że wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub pogotowie 999, by uratować komuś życie. Wykręcenie poznanych numerów to już jest pierwsza pomoc.

Czytaj więcej...

Dzięki inicjatywie rodziców uczniów klasy 3a szkoły podstawowej została zakupiona i zainstalowana w ich klasie tablica multimedialna wraz z rzutnikiem. Tablica stwarza dzieciom możliwość nauki wielu nowych, dotąd trudnych zdań. Wykonywanie zadań z użyciem tablicy interaktywnej nie wymaga tak precyzyjnych ruchów jakie konieczne są przy pracy z tablicą tradycyjną, zeszytem czy podręcznikiem - możliwość wykonania dotąd nieosiągalnego zadania buduje w dzieciach motywację i poczucie sukcesu.

Czytaj więcej...

Ważnym elementem wychowawczym w metodyce harcerskiej jest poznawanie historii Polski oraz postaci i miejsc z nią związanych. Dobrą okazją ku temu są wycieczki do miejsc pamięci narodowej. Wycieczki te są ważnym elementem procesu wychowania patriotycznego, umacniają poczucie tożsamości narodowej, kształtują miłość do Ojczyzny, uczucia dumy z narodowych wartości.

Czytaj więcej...

29.10.2015 r. uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz  30.10.2015 uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy bawili się w jesiennych klimatach pod hasłem „Święto Dyni”.

Czytaj więcej...

14 października 2015 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia  Edukacji Narodowej. Życzenia nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły złożyła przewodnicząca  Rady Rodziców Pani Ewa Głąb – Jabłońska oraz uczniowie. Samodzielnie przygotowane przez uczniów  w pracowni biurowej niewielkie upominki były bardzo miłym dodatkiem do życzeń.

Czytaj więcej...