W dniach 23-26.08 2014 r. w Bydgoszczy i Osielsku odbyły się X Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Honorowy patronat nad imprezą objęła Pierwsza Dama RP Pani Anna Komorowska. Celem Igrzysk było rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w Polsce, podsumowanie efektów szkoleniowych, popularyzacja nowych dyscyplin sportowych wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną trenujących w Stowarzyszeniu, oraz wytypowanie reprezentacji na XIV Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Los Angeles w 2015 r.

Czytaj więcej...

01 września rozpoczął się nowy rok szkolny  2014/2015.  
Po raz pierwszy uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się z udziałem pocztu sztandarowego. Zaszczytu reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym dostąpili uczniowie: Natalia Koc, Patrycja Gajewska oraz Mateusz Sawicki.

Czytaj więcej...