W dniu 5 czerwca 2019 roku przedstawiciele klasy gimnazjalnej GIIIA i przysposabiającej do pracy P3d ZSS nr 85 pod opieką nauczycielki p. E. Pędzich udali się na wycieczkę pod pomnik Janusza Korczaka, który znajduje się przed budynkiem dawnego Domu Sierot przy ulicy Jaktorowskiej 6 (d. Krochmalnej 92). Dom Sierot dla dzieci żydowskich, w którym obecnie mieści się Dom Dziecka nr 2, założył w roku 1912 roku Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) pisarz, lekarz, pedagog i działacz społeczny.  Dla dzieci polskich, działający na podobnych zasadach,   utworzony został w 1919 roku Nasz Dom.

W dniu 3 czerwca 2019 roku uczniowie klas 7a i 8c szkoły podstawowej pod opieką nauczycieli p. Elżbiety Pędzich oraz p. Joanny Narkiewicz – Jodko odwiedzili miejsce,  gdzie dawniej, w nieistniejącym już budynku, mieściła się redakcja „ Małego Przeglądu”, czasopisma dzieci i młodzieży.

21 maja w Teatrze Kamienica spotkały się grupy  teatralne ze szkół dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w ramach XIV Przeglądu Małych Form Teatralnych MAGIK. Tematyka tegorocznych występów: „Klasyka w nowoczesnym wydaniu- dwusetna rocznica urodzin Stanisława Moniuszki” nawiązywała  do uchwały Senatu Rzeczpospolitej Polskiej o ustanowieniu roku 2019 rokiem Stanisława Moniuszki.

Dnia 31.05.2019 r. odbył się w naszej szkole Dzień Dziecka. Ten długo wyczekiwany przez uczniów dzień rozpoczął się pokazem robienia baniek mydlanych oraz sztuczek magicznych tworzonych przez wolontariuszy z Fundacji Dr. Clown.

Dnia 5 czerwca 2019 roku  miał  miejsce X Mazowiecki Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych. Gospodarzem imprezy był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie.

W dniach 23-26.05.2019 r. podczas sportowych Targów Go Active Show 2019 w Nadarzynie odbywał się II Ogólnopolski Turniej Judo Olimpiad Specjalnych organizowany przez Biuro Narodowe Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska.