Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Nauczanie i terapie inwidualne.Prowadzenie ogródka szkolnego, zajęcia przy pielęgnacji sadzonek warzyw.Uroczystość zakończenia szkoły, uczniowskie przedstawienie tańca Wyjścia na zajęcia poza szkołą w ramach wychowania fizycznego, przykład zajęć z  korzystanie ze sprzętu wodnego.Nauczanie gotowania, czterech uczniów obierających warzywaHipoterapiaWyjście ze szkoły do parku w ramach wychowania fizycznego, rehabilitacja poprzez jazdę na rowerze (trój/czterokołowych)Wyjście ze szkoły w plener, punkt widokowy w parkuTablice Interaktywne, tablica ma funkcje reagowania na dotyk jak Przykład sali nauczania, sześcioro uczniów i nauczyciel.Zooterapia, rehabilacja pod wpływem zwierząt. Przykład dogoterapiiWyjazdy szkolne, przykładowy wyjazd nad morze.Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Zajęcia na pływalni poza szkołą

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym,  po południu Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło zmiany w zakresie funkcjonowania szkół od poniedziałku 19 października.2020 r::

"Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych"

W związku z tym, w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 5  odbywać się będzie nauczanie stacjonarne. Uczniowie będą mieli zapewnioną naukę, wychowanie a także zajęcia

rewalidacyjne.

 

 

Przetarg nieograniczony nr 15/MBFO/ZSS85/2/20

Ogłoszenie nr 595900 - N- 2020 z dnia 2020-10-12 r. Zespół Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie. Remont systemu wentylacji kuchni - ETAP I, w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14

Dnia 24 września 2020 r odbył się VI Mazowiecki Mityng Olimpiad Specjalnych, który współorganizowaliśmy we współpracy z Oddziałem Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska – Mazowieckie. Zmagania uczestników mityngu odbyły się w Warszawie, na terenie Uroczyska Las Młociny. Naszą szkołę reprezentowała grupa dziewięciu zawodników Klubu Elektoralna. Zawodnicy wzięli udział w preeliminacjach, a następnie w rywalizacji w grupach finałowych.

W związku z wprowadzeniem strefy żóltej na terenie całego kraju i związanymi z tym obostrzeniami oraz na podstawie wytycznych MEN, GIS, MZ, Dyrektor ZSS nr 85 wprowadza zmiany w  Regulaminie wewnętrznego funkcjonowania ZSS nr 85 w Warszawie w okresie stanu pandemii w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2020 z dnia 12 października 2020 r. Dyrektora ZSS nr 85 w Warszawie dotyczący zmiany w Regulaminie wewnętrznego funkcjonowania ZSS nr 85 w Warszawie w okresie stanu pandemii w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w strefie czerwonej/żółtej od 12 października 2020r.

 

Dzień Patrona to ważna i radosna okoliczność dla społeczności szkolnej. W tym roku obchodziliśmy już 7 z kolei rocznicę nadania szkole imienia twórczyni ruchu Olimpiad Specjalnych - Eunice Kennedy Shriver. Uroczystość była dobrą okazją do przypomnienia sylwetki Patronki szkoły oraz idei Olimpiad Specjalnych. Uczniowie rozwiązując quiz wykazali się dużą wiedzą. Gratulujemy!  Głównym punktem obchodów Dnia Patrona były zawody sportowe.

Tegoroczna Akcja „Lato w Mieście 2020 ”w ZSS nr 85 trwała dwa turnusy od 14.07.2020 do 24.07.2020. Zajęcia były prowadzone w dziewięciu stałych grupach od godziny 8.00 do 16.00. W planie dnia były codzienne spacery do pobliskich parków: Saskiego, Krasińskich, Świętokrzyskiego, Mirowskiego oraz na Stare Miasto a także popołudnia tematyczne: sportowe, taneczne, muzyczne, kulinarne, komputerowe, plastyczne rozwijające zainteresowania uczestników.