Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Nauczanie i terapie inwidualne.Prowadzenie ogródka szkolnego, zajęcia przy pielęgnacji sadzonek warzyw.Uroczystość zakończenia szkoły, uczniowskie przedstawienie tańca Wyjścia na zajęcia poza szkołą w ramach wychowania fizycznego, przykład zajęć z  korzystanie ze sprzętu wodnego.Nauczanie gotowania, czterech uczniów obierających warzywaHipoterapiaWyjście ze szkoły do parku w ramach wychowania fizycznego, rehabilitacja poprzez jazdę na rowerze (trój/czterokołowych)Wyjście ze szkoły w plener, punkt widokowy w parkuTablice Interaktywne, tablica ma funkcje reagowania na dotyk jak Przykład sali nauczania, sześcioro uczniów i nauczyciel.Zooterapia, rehabilacja pod wpływem zwierząt. Przykład dogoterapiiWyjazdy szkolne, przykładowy wyjazd nad morze.Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Zajęcia na pływalni poza szkołą

Szanowni Państwo,

informujemy, że w  dniu dzisiejszym,  tj. 27.10.2020 r. z uwagi na potrzebę ochrony zdrowia uczniów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny m.st. Warszawy wydał pozytywną opinię o zawieszeniu zajęć w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 5 w dniach 26.10.2020 - 8.11.2020 r..

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektra Sanitarnego m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

informujemy, że do  dnia dzisiejszego,  tj. 27.10.2020 mamy zgłoszonych łącznie 5 przypadków zachorowania na COVID-19 wśród naszych pracowników. Wszyscy pracownicy i rodzice uczniów z tzw. bliskiego kontaktu z osobami chorymi zostali indywidualnie powiadomieni. Każdorazowo zgłaszane są również sprawy do Sanepidu, na które nie otrzymujemy odpowiedzi.

W związku z powyższym oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podejmujemy decyzję i zawieszamy pracę w szkole przysposabiającej do w trybie stacjonarnym w okresie od 26 października 2010r. do 8 listopada 2020 r. oraz informujemy o przejściu w tryb pracy zdalnej na zasadach i w sposób ustalony z wychowawcą klasy.

Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 85

Zajęcia w szkole podstawowej w tym okresie odbywają się w trybie stacjonarnym do czasu zajścia istotnych wydarzeń lub wprowadzenia kolejnych odgórnych obostrzeń, które będą powodem zmiany decyzji.

Szanowni Państwo,

informujemy, że na dzień dzisiejszy, tj. 23.10.2020 r. otrzymaliśmy informację o kolejnym potwierdzonym przypadku zachorowania na COVID-19 wśród naszych pracowników. Ostatni kontakt tej osoby ze szkołą był w dniu 20.10. 2020 r. Pracownicy i Rodzice uczniów, którzy mieli bliski kontakt z tą osobą zostali indywidualnie powiadomieni.

W związku z powyższym oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podejmujemy decyzję i zawieszamy pracę w szkole przysposabiającej do  w trybie stacjonarnym  w okresie od 26 października 2010r. do 8 listopada 2020 r. oraz informujemy o przejściu w tryb pracy zdalnej na zasadach i w sposób ustalony z wychowawcą klasy.

Zajęcia w szkole podstawowej w tym okresie będą odbywać się w trybie stacjonarnym do czasu zajścia istotnych wydarzeń lub wprowadzenia kolejnych odgórnych obostrzeń, które będą powodem zmiany decyzji.

Szanowni Państwo,

informujemy, że na dzień dzisiejszy, tj. 21.10.2020 otrzymaliśmy zgłoszenie o jednym potwierdzonym przypadku zachorowania na COVID 19 wśród naszych pracowników. Ostatni kontakt tej osoby ze szkołą był w dniu 13. 10. 2020 r. Pracownicy i Rodzice uczniów, którzy mieli bliski kontakt z tą osobą zostali indywidualnie powiadomieni i poproszeni o zatrzymanie swoich dzieci w domach w dniach 22 i 23. 10. 2020 r. Sprawa została zgłoszona do Sanepidu i do Biura Edukacji.

O zmieniającej się sytuacji będziemy informować na bieżąco.

Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem zachorowań na koronawirusa wsród najbliżyszych osób naszych pracowników oraz poddaniu się kilkorga naszych pracowników testom w kierunku tej choroby, prosimy o baczną obserwację dzieci pod kątem wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych oraz, o ile jest to możliwe pozostawienie dzieci w domach w najbliższym czasie.

Jednocześnie informujemy, że sprawa zgłoszona jest do Sanepidu i Biura Edukacji. W obecnej chwili Biuro Edukacji wyraziło zgodę na zawieszenie zajęć w jednej z klas w dniu  22 i 23 października 2020 r.

Prosimy na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stonie internetowej szkoły, ew. czekać na kontakt telefoniczny ze szkoły - w każdej sytuacji tego wymagającej, będziecie Państwo indywidualnie powiadamiani.

Rok 2020 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II w związku z 100 rocznicą urodzin naszego Wielkiego Rodaka. Aby upamiętnić rocznicę, w naszej szkole realizowany był Projekt WIE „Wspomnienia o Św. Janie Pawle II". Projekt składał się z wielu działań tj.:

  • Konkurs wiedzy o Św.Janie Pawle II