Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Nauczanie i terapie inwidualne.Prowadzenie ogródka szkolnego, zajęcia przy pielęgnacji sadzonek warzyw.Uroczystość zakończenia szkoły, uczniowskie przedstawienie tańca Wyjścia na zajęcia poza szkołą w ramach wychowania fizycznego, przykład zajęć z  korzystanie ze sprzętu wodnego.Nauczanie gotowania, czterech uczniów obierających warzywaHipoterapiaWyjście ze szkoły do parku w ramach wychowania fizycznego, rehabilitacja poprzez jazdę na rowerze (trój/czterokołowych)Wyjście ze szkoły w plener, punkt widokowy w parkuTablice Interaktywne, tablica ma funkcje reagowania na dotyk jak Przykład sali nauczania, sześcioro uczniów i nauczyciel.Zooterapia, rehabilacja pod wpływem zwierząt. Przykład dogoterapiiWyjazdy szkolne, przykładowy wyjazd nad morze.Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Zajęcia na pływalni poza szkołą

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 listopada 2020 r. mamy wśród pracowników szkoły zgłoszony kolejny przypadek zachorowania na COVID-19.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 listopada 2020 r. mamy wśród pracowników szkoły zgłoszony kolejny przypadek zachorowania na COVID-19 oraz jeden przypadek niejednoznaczny, z koniecznością powtórzenia badania.

Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę obecny stan epidemiczny związany ze wzrostem zachorowań na COVID 19 w Polsce oraz to, że rząd Polski podjął decyzję o ograniczeniu pracy stacjonarnej wszystkich etapów szkół ogólnodostępnych, a w odniesieniu do szkół specjalnych pozostawił tą decyzję w gestii dyrektora szkoły, informujemy, że po wnikliwej ocenie stanu organizacyjnego i specyfiki pracy szkoły (faktyczny brak możliwości zachowania dystansu społecznego w trakcie pracy z dziećmi), rozmów z nauczycielami i rodzicami oraz chęcią ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników i uczniów, została podjęła decyzja o przejściu szkoły w tryb pracy zdalnej w okresie najbliższych trzech tygodni - od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. zarówno w szkole podstawowej jak i w szkole przysposabiającej do pracy.
Nadmieniamy, że zgodnie z rozporządzeniem w szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach dopuszczamy organizację zajęć (w całości lub w części) dla uczniów na terenie szkoły.
Zdajemy sobie sprawę, że będzie to dla Państwa wyjątkowo trudny czas ale zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby praca w trybie zdalnym w jak największym stopniu zaspakajała potrzeby edukacyjne Państwa dzieci.

Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych nr 85

Dcyzja dotycząca ograniczenia funkcjonowania ZSS nr 85 w okresie 9 - 29. 11. 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że do  dnia dzisiejszego,  tj. 5 listopada 2020 r. nie mamy  mamy zgłoszonych nowych  przypadków zachorowania na COVID-19 wśród naszych pracowników oraz uczniów. Troje z pracowników wyzdrowiało.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że do  dnia dzisiejszego,  tj. 29.10.2020 mamy zgłoszonych łącznie 6 przypadków zachorowania na COVID-19 wśród naszych pracowników oraz 1 wśród uczniów. Wszyscy pracownicy i rodzice uczniów z tzw. bliskiego kontaktu z osobami chorymi zostali indywidualnie powiadomieni oraz  wszystkie sprawy zgłaszane są do Sanepidu.

Dwie osoby spośród  sześciu pracowników chorych na COVID-19 kończą izolację i wracają w tym tygodniu do pracy.

Szanowni Państwo,
z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „MówiAAC wierszem” zostaje tymczasowo zawieszony. Termin nadsyłania nagrań zostaje wydłużony do 31.10.2020 r., natomiast rozstrzygnięcie konkursu zostaje tymczasowo wstrzymane. O zmieniającej się sytuacji uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.