Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Nauczanie i terapie inwidualne.Prowadzenie ogródka szkolnego, zajęcia przy pielęgnacji sadzonek warzyw.Uroczystość zakończenia szkoły, uczniowskie przedstawienie tańca Wyjścia na zajęcia poza szkołą w ramach wychowania fizycznego, przykład zajęć z  korzystanie ze sprzętu wodnego.Nauczanie gotowania, czterech uczniów obierających warzywaHipoterapiaWyjście ze szkoły do parku w ramach wychowania fizycznego, rehabilitacja poprzez jazdę na rowerze (trój/czterokołowych)Wyjście ze szkoły w plener, punkt widokowy w parkuTablice Interaktywne, tablica ma funkcje reagowania na dotyk jak Przykład sali nauczania, sześcioro uczniów i nauczyciel.Zooterapia, rehabilacja pod wpływem zwierząt. Przykład dogoterapiiWyjazdy szkolne, przykładowy wyjazd nad morze.Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Zajęcia na pływalni poza szkołą

Chcąc zintegrować uczniów wyznających inne religie, a także zaspokoić wzajemną ciekawość powstała inicjatywa napisania projektu WIE pt. „Poznajemy religie świata” .
Projekt ten przybliża pięć największych religii, opowiada o różnicach i podobieństwach w obrzędach, symbolach, tradycjach, ukazuje miejsca i rodzaje kultur. Uczy też odpowiedniego zachowania, wzajemnego poszanowania i tolerancji.


13.05.2021 na pierwszym spotkaniu z cyklu, uczniowie zapoznali się z religią chrześcijańską. Zaprezentowano muzykę na żywo tematycznie związaną z wyznaniem katolickim, prawosławnym i protestanckim, rozwiązywano quizy wiedzy dotyczące poszczególnych wyznań chrześcijańskich oraz serwowano tradycyjne potrawy podawane podczas Świąt.
Ze względu na ograniczenia związane z pandemią i zachowanie środków bezpieczeństwa w spotkaniu udział wzięli uczniowie z kilku klas, natomiast pozostali towarzyszyli w spotkaniu on-line poprzez platformę Teams.
Dla utrwalenia wiadomości ogłoszono konkurs plastyczny – „Symbole chrześcijaństwa”. Rozstrzygnięcie wkrótce.