Z okazji obchodów miesiąca poświęconego komunikacji AAC, którego hasło przewodnie w tym roku brzmi : „Komunikacja bez granic” organizujemy w szkole kilka inicjatyw:

  1. Konkurs fotograficzny „AAC pozwala mi przekraczać bariery społeczne”. Każda z klas przygotuje w formie kolażu, plakatu, komiksu lub książki jak komunikacja niewerbalna służy mu w codziennym życiu.
  2. Zostaną przygotowane tablice uczestnictwa dotyczące wyjść poza teren szkoły (np. wyjście na basen). Zostaną one zebrane w formie książki i udostępnione dla wszystkich nauczycieli.
  3. 23 października odbędzie się szkolenie nauczycieli „Planowanie edukacji uczniów niemówiących. IPET a nauka porozumiewania się.”
  4. „Przegląd piosenek śpiewanych z wykorzystaniem AAC” – 31 października zostanie zorganizowane spotkanie, w którym chcielibyśmy pokazać, że komunikacja niewerbalna nie stanowi bariery a może integrować. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotują występy, w których komunikacja alternatywna będzie wiodącym tematem.

Tego dnia zostanie rozstrzygnięty także konkurs fotograficzny.