21 maja w Teatrze Kamienica spotkały się grupy  teatralne ze szkół dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w ramach XIV Przeglądu Małych Form Teatralnych MAGIK. Tematyka tegorocznych występów: „Klasyka w nowoczesnym wydaniu- dwusetna rocznica urodzin Stanisława Moniuszki” nawiązywała  do uchwały Senatu Rzeczpospolitej Polskiej o ustanowieniu roku 2019 rokiem Stanisława Moniuszki.

Postać tego wielkiego polskiego kompozytora  przybliżyli nam zapowiadający, którzy dzięki oryginalnym kostiumom z Teatru Wielkiego Opery Narodowej do opery „Straszny Dwór”  przenieśli nas w realia epoki.  Motywy   twórczości Stanisława Moniuszki przewijały się w  tematyce przedstawień  grup teatralnych.  Jak co roku, przedstawienia teatralne przygotowane przez niepełnosprawnych wywołały wiele emocji i wzruszeń, ukazały ich pomysłowość, wyobraźnię oraz ogromne zaangażowanie. Występy oceniali profesjonalni aktorzy Arkadiusz Janiczek oraz Michał Chorosiński, członkowie jury przeglądu. Ciepłe słowa do uczestników  skierował  również gospodarz gościnnego teatru Pan Emilian Kamiński. Po słodkim poczęstunku występujący otrzymali dyplomy i statuetki.