Przebieg Pikniku zostanie utrwalony w postaci zdjęć/filmów i rozpowszechniony na stronie internetowej szkoły w celu informacyjno-promocyjnym. Udział w Pikniku wiąże się z wyrażeniem zgody na wykonywanie zdjęć/filmów i udostępnianie ich na stronie internetowej placówki. Uczestnikom Pikniku przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Należy to zrobić informując o tym osobiście lub telefonicznie sekretariat szkoły. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły oraz w miejscach promujących Piknik.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników Pikniku Rodzinnego