W sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy odbył się finał konkursu plastyczno – audiowizualnego „Sercem malowane. Stanisław Moniuszko – twórczość kompozytora w wyobrażeniu dziecka”.

W uroczystym podsumowaniu wzięli udział uczniowie z  warszawskich placówek edukacyjnych. Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca – w ramach XIV edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Głównym celem projektu było kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez przybliżanie twórczości wielkiego polskiego kompozytora. Otwarcie gali uświetnił występ wokalny i instrumentalny uczniów Zespołu Szkół Muzycznych I stopnia im. Stanisława Moniuszki. Po koncercie nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. Wszyscy uczestnicy spotkania, którzy byli bardzo wzruszeni  zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy prac plastycznych i słodki poczęstunek. Wśród nagrodzonych znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. Laureatom konkursu, uczniom klas 1a i 1b szkoły podstawowej oraz P1c szkoły przysposabiającej do pracy, którzy wykonali piękne prace pod kierunkiem nauczycieli p. Moniki Kozyrskiej, p. Marioli Madejczyk, p. Marty Zatorskiej oraz p. Kingi Kasior- Walczak serdecznie gratulujemy. Nagrodzone prace ponownie zaprezentowane zostały  na koncercie Muzyka Stanisława Moniuszki – skrzypce, który odbył się w naszej szkole w dniu 24.maja 2019 r. z udziałem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.