Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Konkursie Plastycznym „Wielcy Polacy – Stanisław Moniuszko i jego muzyka” zorganizowanym z okazji przypadającej w maju 2019 roku dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora. Wcześniej wychowankowie  uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych „Moniuszko – Przeboje wokalne” przygotowanych przez Teatr Wielki Operę Narodową i zapoznali się z działalnością wielkiego kompozytora.

Celem konkursu było:        

- pogłębianie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki                                                                                               

 - kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do wielkiego Polaka   

 - wzbogacanie doświadczeń plastycznych uczniów zainspirowanych muzyką wielkiego kompozytora                                       

 - rozbudzanie zainteresowania muzyką klasyczną   

 - uwrażliwianie na dwa rodzaje sztuki: muzykę i plastykę                                                                                      

 - prezentacja dziecięcej twórczości

 Wykonane prace zaprezentowane zostały na wystawie w trakcie  Spotkań z Poezją, które w tym roku odbyły się w naszej placówce pod hasłem „Klasyka w nowoczesnym wydaniu”.  Autorzy prac otrzymali pamiątkowe dyplomy. Przybliżając życie i twórczość Stanisława Moniuszki uczniowie w pracach plastycznych wykazali się dużą pomysłowością i oryginalnością, włączając się jednocześnie w obchody Roku Moniuszkowskiego.

 Organizatorzy przedsięwzięcia: E. Pędzich, K. Grabińska, M. Kłódkiewicz