7 marca 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych nr 89 harcerze z 406 WDH spotkali się ze swoimi przyjaciółmi z Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku na wieczornicy z okazji "Dnia Myśli Braterskiej".

Każda z drużyn przedstawiła się harcerskim okrzykiem. Nastąpiło zapalenie symbolicznego ogniska. Bardzo ważnym punktem uroczystości było, zaraz po wprowadzeniu sztandaru, złożenie przyrzeczenia harcerskiego przez 8 harcerzy z 161 WDH.

Kolejnym punktom wieczornicy towarzyszył śpiew i konkurs harcerskich piosenek, a także wiele wyzwań artystycznych m.in. rysowanie krzyża harcerskiego, układanie i podpisywanie ilustracji dotyczących prawa harcerskiego, czy rysowanie portretu - karykatury Namiestnika NS, co sprawiło drużynom szczególną radość.

Na zakończenie po zawiązaniu kręgu, każda z drużyn pełna wrażeń oraz dobrego humoru została obdarowana słodyczami, a instruktorzy otrzymali podręcznik metodyczny "Harcerskie wychowanie".

Dzień Myśli Braterskiej w Nieprzetartym Szlaku został na stałe wpisany do kalendarza spotkań harcerskich.