Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy uczestniczyli w warsztatach plastycznych Grupy Aktywności Twórczej  w SCEK.

Temat warsztatów wciąż jeszcze aktualny - „Ptaki zimą”.