W dniu 18.01.2019r.  w naszej szkole odbyła się trzynasta edycja Noworocznych Zawodów Sportowych. Program zawodów zawierał 10 konkurencji sportowych w formie współzawodnictwa drużyn i zadanie plastyczne.

Uczestnikami byli uczniowie ośmiu zaprzyjaźnionych szkół  specjalnych ,chętni do rywalizacji sportowej – łącznie 54 osób. Zawodników podzielono na cztery dziesięcioosobowe zespoły o mieszanym składzie. 

Cele imprezy to:

  • wspomaganie harmonijnego rozwoju psychoruchowego uczniów  poprzez doskonalenie umiejętności motorycznych,
  • kontynuowanie  kontaktów sportowych ze szkołami specjalnymi i promocja naszej placówki
  • integracja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, stworzenie im  możliwości współzawodnictwa sportowego, warunków dobrej zabawy                    

Impreza przebiegła w wesołej atmosferze i dostarczyła uczestnikom dużo pozytywnych emocji z rywalizacji sportowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki i poczęstunek.