W tym roku zainicjowano w naszej szkole piękną tradycję Korowodu Świętych.
Uczniowie w trakcie zajęć poznawali sylwetki świętych lub błogosławionych kościoła katolickiego.
Zapoznawali się z ich życiem, dokonaniami, dowiadywali się jak ważne w życiu są dobroć, pomoc ubogim, potrzebującym. Powstawały portrety, atrybuty, charakterystyczne stroje wybranych postaci.


30 października 2017r. w szkolnym Korowodzie Świętych wyruszyli uczniowie, nauczyciele.
Zachwycali strojami, rekwizytami, wykonanymi portretami. Korowód zakończył się radosną zabawą .
Mamy nadzieję, że na stałe wpisze się w harmonogram imprez szkolnych.