Dnia 02.03.2017 w naszej szkole odbył się IX Konkurs rzutów do kosza. Wzięło w nim udział 50 uczniów. Rywalizowały ze sobą dziewczynki i chłopcy z klas gimnazjalnych
i szkoły przysposabiającej do pracy. Szczególnym zainteresowaniem i wyjątkowym aplauzem spotkała się rywalizacja w ramach mini – kosza i w grupie najmłodszych uczniów szkoły podstawowej.

Koszykarzom towarzyszył „ duch sportowej rywalizacji”, a publiczność miała okazję do przeżywania pozytywnych emocji. Wszystkich sportowców nagradzano wielkimi brawami. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Gratulujemy!